Członkowie grupy dywersyjnej Związku Odwetu zniszczyli rurociąg doprowadzający gaz ziemny do hut w Skarżysku, Starachowicach i Ostrowcu.

Członkowie grupy dywersyjnej Związku Odwetu zniszczyli rurociąg doprowadzający gaz ziemny do hut w Skarżysku, Starachowicach i Ostrowcu.

Skip to content