Braterski konflikt o tron węgierski: Bitwa pod Preszowem między Jagiellonami

Bitwa pod Preszowem (obecnie miasto na Słowacji) pomiędzy wojskiem króla Czech i nowowybranego króla Węgier Władysława Jagiellończyka a wojskiem jego brata, królewicza Jana Olbrachta. Jan Olbracht, dysponujący znacznie mniejszymi siłami bitwę przegrał. W wyniku starcia zginęło około pięciuset Polaków. Konflikt pomiędzy Jagiellonami spowodowany był rywalizacją o koronę węgierską po śmierci króla Węgier Macieja Korwina.

Skip to content