Bitwa w lasach pod Krasną (Crasną, obecnie na terenie wsch. Rumunii). Polskie pospolite ruszenie, które wyruszyło na podbój Mołdawii, poniosło klęskę w walce z wojskami hospodara Bogdana II.

Bitwa w lasach pod Krasną (Crasną, obecnie na terenie wsch. Rumunii). Polskie pospolite ruszenie, które wyruszyło na podbój Mołdawii, poniosło klęskę w walce z wojskami hospodara Bogdana II.

Skip to content