Bitwa pod Żukowem. W 1350 r. Litwini dokonali najazdu na Polskę pustosząc ziemię łukowską, sandomierską, łęczycką i radomską i zagrozili Mazowszu. Pod wsią Żukowo koło Sochaczewa wojskom litewskim drogę zastąpiły oddziały króla Kazimierza III Wielkiego, w

Bitwa pod Żukowem. W 1350 r. Litwini dokonali najazdu na Polskę pustosząc ziemię łukowską, sandomierską, łęczycką i radomską i zagrozili Mazowszu. Pod wsią Żukowo koło Sochaczewa wojskom litewskim drogę zastąpiły oddziały króla Kazimierza III Wielkiego, wspierane przez posiłki książąt mazowieckich. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk polskich, część Litwinów poniosła śmierć w nurtach rzeki Bzury.

Skip to content