Bitwa pod Wschową. Armia szwedzka pod dowództwem Carla Gustafa Rehnskiölda rozbiła połączone siły sasko-rosyjskie dowodzone przez Johanna Matthiasa von der Schulenburga.

Bitwa pod Wschową. Armia szwedzka pod dowództwem Carla Gustafa Rehnskiölda rozbiła połączone siły sasko-rosyjskie dowodzone przez Johanna Matthiasa von der Schulenburga.

Skip to content