Bitwa pod Uścieczkiem. Armia turecko-tatarska pod dowództwem chana krymskiego Selima I Gireja została rozbita przez wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez hetmanów wielkich koronnego Stanisława Jabłonowskiego i litewskiego Kazimierza Jana Sapiehę.

Bitwa pod Uścieczkiem. Armia turecko-tatarska pod dowództwem chana krymskiego Selima I Gireja została rozbita przez wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez hetmanów wielkich koronnego Stanisława Jabłonowskiego i litewskiego Kazimierza Jana Sapiehę.

Skip to content