Bitwa pod Szepielewiczami

Bitwa pod Szepielewiczami pomiędzy wojskami litewskimi, pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Janusza Radziwiłła a wojskami moskiewskimi pod wodzą Aleksego Trubeckiego. W 1654 r. na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego wkroczyły rosyjskie armie Jakowa Czerkaskiego oraz Aleksego Trubeckiego. Pod Szkłowem Radziwiłłowi udało się pokonać wojska Czerkaskiego, powstrzymując ich pochód w głąb Księstwa. Następnie hetman litewski skierował swoje oddziały, liczące zaledwie 5 tys. ludzi, pod Szepielewicze. Siły Radziwiłła wzmocniła dywizja hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego (3. tys. szabel). Przeciwko nim maszerowała ok. piętnastotysięczna armia carska. Początkowo Litwini odrzucili awangardę wojsk moskiewskich, jednakże gdy na plac boju wkroczyła główna część armii, atak litewski załamał się, a oddziały hetmanów zostały rozbite. Po klęsce litewskiej wojska moskiewskie mogły bez przeszkód kontynuować marsz w głąb Księstwa.

Skip to content