Bitwa pod Sasowym Rogiem. Podczas interwencji w Mołdawii prywatne wojska Stefana Potockiego poniosły klęskę z rąk hospodara mołdawskiego Stefana Tomży, którego wspierały oddziały tureckie i tatarskie. Potocki próbował przywrócić na tron hospodarski wygnan

Bitwa pod Sasowym Rogiem. Podczas interwencji w Mołdawii prywatne wojska Stefana Potockiego poniosły klęskę z rąk hospodara mołdawskiego Stefana Tomży, którego wspierały oddziały tureckie i tatarskie. Potocki próbował przywrócić na tron hospodarski wygnanego Konstantego Mohyłę. W wyniku porażki Potocki dostał się do niewoli. W odwecie Tatarzy najechali Podole.

Skip to content