Bitwa pod Kopystrzyniem na Podolu pomiędzy wojskami zbuntowanego księcia litewskiego Świdrygiełły, dowodzonymi przez kniazia Fedkę, posiłkami wołoskimi i tatarskimi a oddziałami polskimi. Zwyciężyły wojska koronne.

Bitwa pod Kopystrzyniem na Podolu pomiędzy wojskami zbuntowanego księcia litewskiego Świdrygiełły, dowodzonymi przez kniazia Fedkę, posiłkami wołoskimi i tatarskimi a oddziałami polskimi. Zwyciężyły wojska koronne.

Skip to content