Bitwa pod Janowem. Paweł Jan Sapieha, od początku marca sprawujący urząd hetmana wielkiego litewskiego, dowodząc wojskami litewskimi wiernymi Janowi Kazimierzowi, królowi polskiemu, rozbił oddziały Bogusława Radziwiłła, stronnika króla szwedzkiego Karola

Bitwa pod Janowem. Paweł Jan Sapieha, od początku marca sprawujący urząd hetmana wielkiego litewskiego, dowodząc wojskami litewskimi wiernymi Janowi Kazimierzowi, królowi polskiemu, rozbił oddziały Bogusława Radziwiłła, stronnika króla szwedzkiego Karola X Gustawa.

Skip to content