Bitwa pod Gródkiem Jagiellońskim z połączonymi siłami moskiewsko-kozackimi, przegrana przez hetmana Stanisława Potockiego.

Bitwa pod Gródkiem Jagiellońskim z połączonymi siłami moskiewsko-kozackimi, przegrana przez hetmana Stanisława Potockiego.

Skip to content