Bitwa pod Czaśnikami. Podczas wojny litewsko-rosyjskiej 1558-1570 dwutysięczna armia litewska dowodzona przez wojewodę bracławskiego i hetmana dwornego Romana Sanguszkę pobiła znacznie liczniejsze sprzymierzone oddziały moskiewsko-tatarskie kniazia Piotra

Bitwa pod Czaśnikami. Podczas wojny litewsko-rosyjskiej 1558-1570 dwutysięczna armia litewska dowodzona przez wojewodę bracławskiego i hetmana dwornego Romana Sanguszkę pobiła znacznie liczniejsze sprzymierzone oddziały moskiewsko-tatarskie kniazia Piotra Sieriebrannego Oboleńskiego i Amurata.

Skip to content