Bitwa pod Byczyną.

Wojska Rzeczypospolitej rozbiły siły arcyksięcia austriackiego Maksymiliana, kandydata do tronu polskiego po śmierci Stefana Batorego. Wojskami polskimi dowodził hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, Jan Zamoyski. Był on zwolennikiem, ubiegającego się również o tron polski, królewicza szwedzkiego Zygmunta Wazy.

Skip to content