Biskup warmiński Paweł Legendorf podpisał w Elblągu układ pokojowy ze stanami pruskimi, w którym zawieszał walkę i aż do zakończenia wojny pozostawiał w rękach polskich miasta zajęte przez żołnierzy zaciężnych (m.in. Frombork i Ornetę). Układ przewidywał

Biskup warmiński Paweł Legendorf podpisał w Elblągu układ pokojowy ze stanami pruskimi, w którym zawieszał walkę i aż do zakończenia wojny pozostawiał w rękach polskich miasta zajęte przez żołnierzy zaciężnych (m.in. Frombork i Ornetę). Układ przewidywał też obsadzenie w przyszłości innych miast warmińskich przez załogi polskie oraz przystąpienie biskupa do wojny po stronie polskiej.

Skip to content