Akcja pod Bezdanami.

Przeprowadzona została przez Organizację Bojową Polskiej Partii Socjalistycznej pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Bojowcy opanowali stację kolejową i zniszczyli łączność telegraficzną i telefoniczną. Zaatakowali pociąg do Petersburga. W wagonie pocztowym zdobyli ponad 200 tysięcy rubli. Wśród 17 uczestników tej akcji było czterech późniejszych premierów – Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski.

Skip to content