10 dni po kapitulacji powstańczej armii węgierskiej pod zamkiem Világos przed wojskami rosyjskimi, Józef Bem z niedobitkami armii, liczącymi 7-8 tys. ludzi przekroczył granicę turecko-węgierską w Widyniu. Tym wydarzeniem zakończyło się powstanie węgierski

10 dni po kapitulacji powstańczej armii węgierskiej pod zamkiem Világos przed wojskami rosyjskimi, Józef Bem z niedobitkami armii, liczącymi 7-8 tys. ludzi przekroczył granicę turecko-węgierską w Widyniu. Tym wydarzeniem zakończyło się powstanie węgierskie podczas Wiosny Ludów.

Skip to content