Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Regulamin zwiedzania Muzeum Wojska Polskiego

 1. Muzeum Wojska Polskiego („Muzeum”) można zwiedzać:
  a. indywidualnie
  b. w grupach zorganizowanych
 2. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest po zakupie biletu. Osobom uprawnionym wydaje się bilety bezpłatne lub ulgowe.*
 3. Zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane mogą zwiedzać Muzeum bez przewodnika.
 4. Przed wejściem na sale muzealne, należy pozostawić w szatni:
  a. okrycia wierzchnie
  b. plecaki, torby
  c. parasole
  d. inne przedmioty wielkogabarytowe
 5. W salach wystawowych obowiązują następujące zakazy:
  a. wnoszenia broni palnej i przedmiotów niebezpiecznych,
 6. b. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
  c. palenia tytoniu (także e-papierosów),
  d. jedzenia i picia,
  e. wstępu na ekspozycje osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  f. fotografowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej,
  g. dotykania eksponatów
 7. Należy stosować się do poleceń kustoszy, opiekunów ekspozycji i służby ochrony Muzeum.
 8. Na sale ekspozycyjne można wejść najpóźniej na 40 min. przed zamknięciem MWP.
 9. Oprowadzanie grup zorganizowanych przez kustosza Muzeum możliwe jest jedynie po uprzedniej rezerwacji drogą mailową.
 10. W razie konieczności rezerwację można odwołać drogą mailową najpóźniej 7 dni przed terminem:
 11. W razie odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni lub niestawienia się na zajęcia opłata przepada.
  Grupy zwiedzające Muzeum z kustoszem mogą liczyć maksymalnie do 30 osób w zależności od rodzaju zajęć. W przypadku liczniejszych grup istnieje konieczność ich podziału.
 12. Grupa, która zarezerwowała zwiedzanie powinna stawić się w Muzeum 10 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania.
 13. W razie spóźnienia przekraczającego 15 minut nie gwarantujemy oprowadzenia grupy.
 14. Nauczyciele bądź opiekunowie muszą towarzyszyć młodzieży podczas zajęć. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.
 15. Za zagubiony numerek do szatni Muzeum pobiera się opłatę w wysokości 100 zł uiszczaną w kasie MWP.
 16. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją zapisów Regulaminu zwiedzania.
 17. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu Muzeum.
 18.  
 19. * Dzieci do lat 7, wojskowi w służbie czynnej, kombatanci i weterani działań poza terytorium państwa. 
Skip to content