Nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej

Cytadela Warszawska zmienia się na naszych oczach. Powstaje tu jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów muzealnych we współczesnej Europie – „CYTADELA MUZEÓW”.

Swoje nowoczesne ekspozycje już od kilku lat prezentują tu Muzeum Katyńskie i Muzeum X Pawilonu także nowo otwarte Muzeum Historii Polski.

Cytadela  to szczególne miejsce na mapie Warszawy. To nie tylko carska fortyfikacja i pamięć o tragedii powstania styczniowego, to również historia Polskiego Wojska. Właśnie na jej terenie wybudowano z rozkazu króla Stanisława Augusta koszary Gwardii Pieszej Koronnej – jednostki sięgającej tradycjami czasów pierwszych Wazów. Jej historia wpisuje się w dzieje rozwoju stołecznego miasta. To także historia odradzającej się Polski.  W murach Cytadeli Warszawskiej mieściła się radiostacja, z której 16 listopada 1918 r. nadano w świat depeszę Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o powstaniu niepodległego państwa polskiego. W czasie bitwy warszawskiej 1920 w dniach 15 i 16 sierpnia zagłuszała radiostacje bolszewickie nadawanym bez przerwy przez 36 godzin tekstem Nowego Testamentu.

Fortyfikacje Cytadeli kryją niezwykłą wartość architektoniczną, militarną i symboliczną.

Przez ponad 200 lat pozostawała jednak wydzielona z miejskiej tkanki i zamknięta dla jej mieszkańców ze względu na swój militarny charakter. Za wysokimi, ceglanymi murami fortecy zachował się jednak rozległy, teren zielony o powierzchni ponad 30 ha, enklawa dzikich ptaków. Od niedawana po częściowym wyprowadzeniu się Wojska użytkującego teren Cytadeli, jej obszar w większości przeszedł na własność Muzeum Wojska Polskiego. Dzięki temu ten unikatowy fragment naszej stolicy będzie dostępny jako: miejsce spacerów, imprez kulturalnych, wystaw oraz atrakcja turystyczna zarówno dla Warszawiaków jak i gości z całego świata.

Muzeum Wojska Polskiego to powszechnie znana placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo- historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 roku, dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski.

W chwili obecnej w zbiorach muzealnych znajduje się ponad 300 tys. eksponatów. Zbiory wciąż powiększają się o nowe zakupy oraz liczne dary. Zgromadzone eksponaty prezentowane są salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych.

W muzeum działa archiwum ikonograficzne, biblioteka fachowa oraz specjalistyczne pracownie konserwacji zabytków metalu, drewna, malarstwa, skóry i tkanin. Muzeum jest doskonałym zapleczem do pracy naukowej i konserwatorskiej.

Charakter zbiorów oraz wyspecjalizowana kadra pracowników, czyni z tej placówki także ważny ośrodek informacyjno-konsultacyjny. Do grona jego współpracowników należą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Muzeum utrzymuje kontakty z pokrewnymi placówkami w kraju i poza jego granicami m.in. za pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowości (IAMAM). Jest także członkiem Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM działającego pod patronatem UNESCO

Skip to content