Trofeum z III Powstania Śląskiego; niemiecka odznaka pamiątkowa

Odznaka wykonana z mosiądzu. Ma postać dwóch krzyży maltańskich złączonych ze sobą za pomocą mosiężnego koluszka. Na awersie dolnego krzyża, wpisanego w gwiazdę, wyobrażony jest niemiecki cesarz Fryderyk III (panował tylko kilka miesięcy w 1888 roku). Na rewersie wieniec dębowo-wawrzynowy. Górny krzyż (formą nawiązujący do emblematów noszonych przez oddziały pruskiej Landwery) wykonany niestarannie; do górnego ramienia przylutowany jest pocisk (nie był wystrzelony, o czym świadczy brak śladów po gwincie z lufy).

Emblemat zdobyty został przez Roberta Figurę, uczestnika III Powstania Śląskiego.

Okoliczności zdobycia wg relacji R. Figury:

„Dwa razem związane krzyże niemieckie nabyłem przy zdobyciu miasta Tarnowskie Góry. Kiedy po zdobyciu miasta dostawaliśmy z ukrytego miejsca celne strzały przyczem poległ tam kolega powst. Paweł Opałka z Kamionki spod Mikołowa trafiony w czoło (…) po dłuższej obserwacji strzałów zauważyliśmy, że strzela ktoś z balkonu oddalonego o 700-800m, podeszliśmy niepostrzeżenie pod balkonik i rzutem granaty ręcznej ugodzony został wampir szwabski, kiedy wtargnęliśmy do mieszkania zauważyliśmy konającego starego mężczyznę około 60 lat, który miał czapkę landwerzysty pruskiego a na marynarce nawieszane oznaki, wziąłem właśnie te dwa krzyże resztę, zabrali koledzy”.

Odznaka nieregulaminowa, wykonana własnoręcznie, z wykorzystaniem odznaki okolicznościowej symbolizującej panowanie cesarza Fryderyka (dolny krzyż). Biorąc pod uwagę relację zdobywcy i formę odznaki, założyć można, iż zabity Niemiec mógł być weteranem wojny z Francją (1870-71), w której brał udział i odznaczył się Fryderyk Hohenzollern, późniejszy cesarz.

Michał Mackiewicz

Skip to content