Tłok pieczętny 3. szwadronu 26. pułku ułanów wielkopolskich

Jednym z nieodzownych przyborów w pracy kancelaryjnej są pieczecie. Przykładem pieczęci stosowanej używanej w armii II Rzeczpospolitej może być pieczęć do laku używana w kancelarii 3. szwadronu 26. pułku ułanów wielkopolskich.
Tłok pieczętny do laku składa się z okrągłej mosiężnej podstawy w kształcie walca o średnicy 32 mm i wysokości 6 mm z mosiężną obrączką do mocowania trzonu. Dolna powierzchnia podstawy – typariusz z opracowanym wgłębnie centralnie poziomo umieszczony napis: „III-ci SZWADRON” w otoku napis: „* 26 PUŁKU UŁNAÓW WIELKOPOLSKICH”. Profilowany trzon z jasnego drewna o wysokości 75 mm . zakończony u góry grzybkowatym zgrubieniem. Na trzonie umieszczono metalowy guz ułatwiający orientację pieczęci.

Michał Pacut

Skip to content