Tabliczka z polskim godłem z lokomotywy zdjęta przez niemieckich żołnierzy

W czasie kampanii 1939 roku agresorzy, co często zostało uwiecznione przez propagandzistów na zdjęciach, niszczyli tablice na których było umieszczone godło niepodległego państwa polskiego. Niemieccy saperzy kolejowi zdjęli polskie godło z jednej z lokomotyw i podarowali je Szefowi Transportu Wermachtu generałowi majorowi Rudolfowi Gercke.
Drewniana tabliczka z przymocowanym do niej zdjętym z lokomotywy polskim godłem i napisem P.K.P – Polskie Koleje Państwowe. Nad godłem metalowa tabliczka z napisem: „Hoheitszeichen der polnischen mit Personal einer Eisenbahnbaukompanie besetzten Lokomotive, die als erste am 2.10.39 um 14 Uhr nach Wiederherstellung der Strecke Kutno-Warschau in Warschau (Westbhf.) eingefahren ist.” – „Godło państwowe z polskiej lokomotywy obsadzonej przez kompanie kolejarzy którzy jako pierwsi w 2.10.39 o godz. 14 po odbudowaniu odcinka Kutno-Warszawa wjechali na dworzec Warszawa Zachodnia.” Napis umieszczony pod godłem głosi: „Die junge Eisenbahntruppe ihrem Gründer Herrn Generalmajor Gercke in Dankbarkeit.” – „Oddziały kolejowe swemu twórcy panu generałowi majorowi Gercke w dowód wdzięczności.”

Michał Pacut

Skip to content