Sztandar III batalionu Bytomskiego Pułku Strzelców

Sztandar III batalionu Bytomskiego Pułku Strzelców

Strona główna płata z białym orłem w koronie na czerwonym tle i napisem: „3 Batalion 1 Bytomskiego Pułku Strzelców”. Na odwrocie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na białym tle i napis: „Pamiątka Powstańców z r. 1863”. Sztandar obwiedziony z trzech stron srebrną frędzlą.

Początki Bytomskiego Pułku Strzelców sięgają 1919 r. Z inspiracji Podkomisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu, będącego agendą NRL na Górny Śląsk, powstał wówczas w Częstochowie oddział, który składał się z uciekinierów i ochotników ze Śląska. Rozkazem Sztabu Generalnego WP przemianowano go na Batalion Strzelców nr 7 i podporządkowano Dowództwu Głównemu w Poznaniu. Batalion ten rozwinięto następnie w pułk, nazwany Bytomskim Pułkiem Strzelców. Jego trzeci batalion, ten, którego sztandar znajduje się właśnie w zbiorach MWP, zorganizowano w Koniecpolu latem 1919 r. Przy czym fundując sztandar batalionowy wykorzystano starą pamiątkową chorągiew powstańców styczniowych. Bytomski Pułk wziął czynny udział w walkach w Wielkopolsce, a po wybuchu I powstania śląskiego został skierowany na granicę. Wielu jego żołnierzy przechodziło ją samorzutnie, biorąc udział w starciach z Niemcami. Śląski Pułk, któremu w 1920 r. nadano numer 167. odznaczył się w wojnie polsko-radzieckiej. Po walkach na wschodzie został ostatecznie przeformowany w 75. Pułk Piechoty i jako taki objął w 1922 r. przyznane Polsce uprzemysłowione obszary Górnego Śląska, przy czym, na rozkaz generała Stanisława Szeptyckiego, żołnierze I batalionu wkroczyli na czele polskiej piechoty, jako pierwsi.
Sztandar III batalionu przekazany został do MWP w 1934 r. przez dowództwo 75. Pułku Piechoty w Katowicach.

Michał Mackiewicz

Skip to content