Szponton oficerski regimentu pieszego Królowej z okresu panowania Augusta II Mocnego

Szponton składa się z trzech części: żeleźca (grotu), tulei oraz drzewca. Żeleźce wykonane symetrycznie z ością biegnącą przez środek. Długość grotu 44,2 cm wraz z tuleją, a w najszerszej części ma 8,8 cm. Kształt grotu zbliżony do trójkąta równoramiennego z górną częścią obosieczną, dolna ozdobnie wycinana. Na górnej obustronnie wycinana cyfra królewska AR [Augustus Rex] pod koroną. Poniżej cyfry wstęga z napisem „Pro FIDE, lege et rege” oraz dwa płonące granaty. Pod wstęgą napis „Königin Regiment” (Regiment Królowej), a pod napisem ażurowy krzyż kawalerski z rytowanymi czteroma orłami polskimi. Całość grotu uzupełniona pozioma poprzeczką graniastą wygiętą esowato na końcach o długości 12,7 cm. Do tulei dochodzą dwa wąsy przymocowane do drzewca przy pomocy nitów długości 51 cm. Wszelkie zdobienia umieszczone na grocie są trawione i wycinane, dodatkowo złocone.

Długość całkowita: 169,5 cm
Waga: 1,62 kg

Jarosław Godlewski

Skip to content