Szabla oficerska tzw. upominkowa gen. Wiktora Thommee

Szabla oficerska tzw. upominkowa po gen. Wiktorze Thommee, ofiarowana mu jako pułkownikowi przez oficerów 28 pułku Strzelców Kaniowskich 30.XII.1921 r.
Głownia niklowana dług. 810 mm, szer. przy zastawie 30 mm, krzywizna 24 mm, obustronnie szlifowana w trzy równoległe bruzdy, zakończona obosiecznym, centrycznym sztychem. Na obu płazach głownia dekorowana trawioną ornamentacją wiciowo-roślinną. Na płazie zewnętrznym wśród dekoracji wytrawiony krzyż Virtuti Militari / inicjał „W.T” [Wiktor Thommee] / odznaka 28 pułku Strzelców Kaniowskich. Na płazie wewnętrznym, wśród dekoracji, wytrawione są: poprzeczny napis „ZA / WOLNOŚĆ / OJCZYZNY”, Orzeł polski w koronie, napis dedykacyjny „PUŁKOWNIKOWI W. THOMMEE / Oficerowie 28 pułku Strzelców Kaniowskich / 19 30/XII/ 21”. Na zastawie, poniżej dekoracji tuż przy oprawie rękojeści, w poprzek głowni umieszczony jest podpis grawera zdobiącego głownie „Wiśniewski”. Brak wybitej nazwy producenta głowni. Rękojeść w całości odlana z mosiądzu, srebrzona, nawiązująca kształtem do rękojeści karabelowych, z dodanym kabłąkiem przednim. Trzon rękojeści wraz z głowicą wykonane w kształcie orlej głowy. Uchwyt dekorowany cyzelowanym ornamentem w formie piór. Na głowicy nakrętka mocująca trzpień głowni w kształcie korony. Jelec krzyżowy, ozdobiony cyzelowanym ornamentem kwiatowym na tle karpiej łuski. Pochwa z blachy stalowej, niklowana, z dwiema ryfkami. Ujście pochwy zakończone kołnierzem, mocowanym na wcisk. Pochwa zakończona ostrogą z dłuższym przednim ramieniem.

Piotr Dąbrowski

Skip to content