Skrypt na 9000 złotych przekazanych Stefanowi Czarnieckiemu

Dokument papierowy z pieczęcią papierową wystawiony przez Jana Kazimierza Krasińskiego podskarbiego wielkiego koronnego sprawującego swój urząd w latach 1658 – 1668 na suplementowanie (uzupełnienie stanów i wyposażenia) regimentu pieszego Stefana Czarnieckiego wojewody kijowskiego i hetmana polnego koronnego. Dokument wystawiony 27 stycznia 1665 roku w Warszawie po odbytym Senatus Consulto, na którym w dniu 2 stycznia Czarniecki otrzymał buławę polną koronną, odebraną Stanisławowi Lubomirskiemu.
Suma 9 000 złotych polskich wykrojona jest z zadłużenia wobec piechoty wynoszącego 600 000 złotych i po odebraniu będzie odliczona od długu skarbu koronnego wobec wojska. Pieniądze odebrać ma wyznaczony oficer z tegoż regimentu od Tytusa Boratyniego, starosty osieckiego a zarazem administratora mennicy umieszczonej w Ujazdowie. Odbierający ma własnoręcznie na wystawionym dokumencie pokwitować odbiór funduszy.
Na dole dokumentu znajduje się podpis Jana Grassa, kapitana regimentu pieszego Stefana Czarnieckiego z notką, że odebrał tysiąc złotych 9 lutego 1665 roku. Obok znajdują się słabiej czytelne dopiski o odbieranych kolejnych sumach i adnotacjach do tego.

W wyniku kampanii na Ukrainie w 1664 roku i krwawych walkach z kozakami oraz Rosjanami regiment mocno wykrwawił się. Zapewne w wyniku działań Stefana Czarnieckiego, który starał się zwiększyć liczebność regimentu przed przewidzianą kampania na kierunku ukrainnym przyznano ze skarbu koronnego pieniądze na uzupełnienie strat.

Jarosław Godlewski

Skip to content