Radioodbiornik ze słuchawkami z oflagu w Murnau

Odbiornik radiowy wykonany z części pochodzących z różnych aparatów skonstruowany w warunkach konspiracyjnych, przez jeńców polskich w Muranu, jedno z pięciu urządzeń funkcjonujących w obozie. Aparat bez obudowy zewnętrznej o wymiarach 33×19.5×7.3 cm na froncie przymocowana szklana płytka ze skalą. Dosłuchania radia używano słuchawek. Radio było zamurowane w jednej z cel, używano je około trzy lata. Na podstawie nasłuchu sporządzany był biuletyn, który kolportowano wśród oficerów. Radio zostało po wyzwolenie obozu podarowane dowódcy pułku ułanów karpackich, który odwiedził obóz.

Oflag VII A Murnau położony na terenie Górnej Bawarii założony został w październiku 1939 roku, był obozem gdzie przetrzymywano około 5,5 tys. polskich jeńców. Na początku 1945 roku znajdowało się tam 23 polskich generałów. Obóz został wyzwolony 29 kwietnia 1945 roku przez oddziały 3. armii amerykańskiej generała George’a Pattona.
Michał Pacut

Skip to content