Prochownica w typie spiskim, kozackim z XVII wieku

Korpus prochownicy wykonany z fragmentu poroża jeleniego. Rytowana, z napisem z jednej strony „IHS” i krzyżem, z drugiej naturalna faktura rogu. Przednia część zdobiona poprzez naniesienie na powierzchnię rogową rytowanego ornamentu geometrycznego w postaci kółek z kropkami w środku. Krzyż łapowy, rozdarty u dołu, ozdobiony skośną kratkę. Co do samego skrótu „IHS” dotyczy on Jezusa i współcześnie możemy tłumaczyć jako Iesus Hominum Salvator, czyli Jezus Zbawiciel ludzi. Skrót ten należy do tzw. chrystogramów, czyli skrótów rozmaitych chrystologicznych określeń czy tytułów. Rurka wysypowa wykonana z kości i zamontowana w korku zamykającym korpus prochownicy. Rurka wysypowa zamknięta kościanym korkiem. Z boku korpusu, tuz poniżej zamocowanego korka z rurką wysypową znajdują się dwa stalowe kółka do których można było przywiązać rzemień.

Dane:
Długość z korkiem: 230 mm
Szerokość: około 120 mm

BIBLIOGRAFIA:
Dorothei Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. zbior., Warszawa 2001, s. 33-39.

Jarosław Godlewski

Skip to content