Portret generała broni Władysława Sikorskiego

Portret Władysława Sikorskiego w mundurze Naczelnego Wodza malowała Irena Sikora Koreckiea (1917-2000) olej na płótnie o wymiarach 100*70 cm namalowany w roku 1981.

Władysław Sikorski (20 maja 1881 – 4 lipca 1943) polityk i wojskowy; Naczelny Wódz oraz premier rządu RP na uchodźctwie w czasie II wojny światowej.
Absolwent Politechnik Lwowskiej; oficer rezerwy armii austrowęgierskiej; przed wybuchem pierwszej wojny światowej związany ze Związkiem Walki Czynnej i Związkiem Strzeleckim. Po utworzeniu Legionów Polskich w stopniu podpułkownika został Szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. Po kryzysie przysięgowym objął dowództwo Uzupełnień Polskiego Korpusu Posiłkowego. Po pokoju brzeskim na znak protestu co do jego postanowień wypowiedział posłuszeństwo władzom austriackim. Po odzyskani niepodległości, jako pułkownik, uczestniczył w organizowaniu odsieczy dla Lwowa. Następnie został w 1919 roku mianowany dowódcą walczącej na Polesiu 9. Dywizji Piechoty, następnie objął komendę nad Grupą Poleską na czele której w lutym 1920 roku zdobył Mozyrz i Kalenkowicze, – wtedy został awansowany do stopnia generała podporucznika; następnie brał udział na czele grupy w wyprawie kijowskiej. W sierpniu 1920 roku opiął dowództwo 5 Armii na czele której walczył nad Wkrą i Wisłą, z siłami sowieckiej 15 Armii. Działania dowodzonych przez niego żołnierzy walnie przyczyniły się do zwycięstwa w bitwie warszawskiej. W październiku został dowódcą 3 Armii. Po zakończeniu działań zbrojnych w 1921 roku Władysław Sikorski został awansowany do stopnia generała dywizji; pełnił też obowiązki Szefa Sztabu Głównego. Po zabójstwie Gabriela Narutowicza został desygnowany na premiera i jednocześnie objął tekę Ministra Spraw Wewnętrznych. W 1923 roku został Generalnym Inspektorem Piechoty, w następnym roku objął zaś funkcje ministra spraw wojskowych. W 1925 roku został zaś mianowany Dowódcą Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie. W 1928 roku został zdjęty ze stanowiska i pozostawał w bez przydziału. W 1934 roku opublikował książkę Przyszła wojna – jej możliwości i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju – w której to trafnie przewidział charakter przyszłego konfliktu; był też autorem wspomnień dotyczących wojny 1920 roku. W 1936 roku stał się jednym z współtwórców opozycyjnego wobec sanacji Frontu Moges. W kampanii 1939 roku nie otrzymał przydziału. Już 24 września 1939 roku znalazł się w Paryżu. 30 września 1939 roku został premierem oraz ministrem spraw wojskowych rządu RP na uchodźctwie w Paryżu. 7 października tego roku objął stanowisko Naczelnego Wodza. Wojsko Polskie tworzone, przez rząd polski, u boku sojuszników do wiosny 1940 roku osiągnęło liczebność ok. 80 tyś żołnierzy. W czerwcu 1940 roku wobec klęski Francji gen. Sikorski podjął decyzje o ewakuacji wojsk oraz rządu do Wielkiej Brytanii, tam ponownie rozpoczęto odtwarzanie Wojska Polskiego. Dnia 24 grudnia 1940 roku został awansowany do stopnia generała broni. Po agresji Niemiec na Związek Radziecki 30 lipca 1941 roku podpisał układ z radzieckim ambasadorem Iwanem Majskim na mocy którego: nawiązano stosunki dyplomatyczne oraz rozpoczęto w ZSRR z Polaków zwolnionych z łagrów, więzień oraz miejsc zsyłki tworzenie armii polskiej. Wracając z inspekcji polskich oddziałów na Środkowym Wschodzie zginął tragiczną śmiercią w wyniku katastrofy samolotowej w Gibraltarze, której okoliczności budzą wątpliwości po dzień dzisiejszy.
Generał Władysław Sikorski został pochowany na cmentarzu polskich lotników w Newark w Wielkiej Brytanii, zaś 17 września 1993 roku zwłoki generała zostały złożone w krypcie katedry wawelskiej. W listopadzie 2008 roku dokonano ich ekshumacji w celu przeprowadzenia badań dotyczących przyczyny zgonu, po których szczątki ponowne złożono na Wawelu.

Michał Pacut

Zobacz również:
[word=Mundur garnizonowy generała broni Władysława Sikorskiego Naczelnego Wodza w okresie 1939-1943]Mundur garnizonowy generała broni Władysława Sikorskiego Naczelnego Wodza w okresie 1939-1943[/word]
[word=Francuski hełm broni pancernej wz. 35 generała Władysława Sikorskiego]Francuski hełm broni pancernej wz. 35 generała Władysława Sikorskiego[/word]
[word=Szabla generała Władysława Sikorskiego]Szabla generała Władysława Sikorskiego[/word]
[word=Umundurowanie generała broni Władysława Sikorskiego z okresu pobytu w ZSRR w grudniu 1941 roku.] Umundurowanie generała broni Władysława Sikorskiego z okresu pobytu w ZSRR w grudniu 1941 roku. [/word]

Skip to content