Portret ” generał brygady Wiktor Thomée” mal. B. Berg

Urodzony 30 XI 1881 r. w Święcianach na Wileńszczyźnie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w Petersburgu służył w 124 pułku piechoty z którym wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. Dwukrotnie ranny, w 1807 r. awansował na porucznika. Przez kilka semestrów studiował w Charkowie a później w Wyższej Szkole Wojennej. W VII 1914 roku otrzymał przydział bojowy do 276 pułku piechoty, następnie służył na różnych stanowiskach w armii rosyjskiej. W 1916 roku awansując na podpułkownika. Wstąpił do oddziałów polskich formujących się na Kubaniu, następnie służył w sztabie 4 Dywizji Strzelców Polskich generała L. Żeligowskiego. Wraz z nią w 1919 roku powrócił do Kraju, gdzie objął stanowisko jej szefa sztabu. W okresie wojny polsko-bolszewickiej początkowo w sztabach różnych związków operacyjnych, następnie dowódca m.in. 28 pułku strzelców kaniowskich i 19 Brygady Piechoty. Po wojnie pełnił różne funkcje sztabowe, w 1924 roku otrzymał stopień generała brygady i dowództwo 15 Dywizji Piechoty. W latach trzydziestych był dowódcą okręgu korpusu w Toruniu i Łodzi. W 1939 roku otrzymał dowództwo Grupy Operacyjnej „Piotrków”. Z własnej inicjatywy przejął 6 IX dowodzenie zagrożoną okrążeniem Armią „Łódź”. W ciężkich walkach przebił się wraz z nią 13 t.m. do twierdzy Modlin. Dowodził jej obroną do momentu złożenia broni 29 IX. Na mocy umowy kapitulacyjnej zwolniony, 7 X został ponownie aresztowany. Resztę wojny spędził w obozach jenieckich. Po wyzwoleniu pozostał na Zachodzie, ale żadnych funkcji nie pełnił. W 1947 powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie. Zmarł 13 XI 1962 roku.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 klasy, Orderem Polonia Restituta 3 klasy i 4-krotnie Krzyżem Walecznych.
Obraz przedstawia portretowanego w mundurze generała brygady, widoczny Order Virtuti Militari.

Obraz zakupiony do zbiorów w 1988 roku.
Ol. pł. Wymiary: 80 x 60 cm, mal. Bohdan Berg.

Marcin Ochman

Skip to content