Portret „Andrzeja Roli Rożyckiego” nieznanego malarza

Porter generał majora Andrzeja Roli Rożyckiego nieznanego malarza w mundurze wielkim szefa regimentu dragonów królowej wojska koronnego. Regiment wchodził w skład wojska autoramentu cudzoziemskiego. Postać generał przedstawiona ¾ w kurtce mundurowej koloru pąsowego podszytej żółtą podszewką. Wykłady mankietów również barwy żółtej, dodatkowo obszytej formą pasmonu przy guzikach ( długa taśma służąca do ozdoby ubrań) w typie galonu, czyli długiej plecionej taśmy, do której dodawano cienkie druciki lub nici metalowe, najczęściej złote bądź srebrne. W tym wypadku galon koloru srebrnego. Takim samym galonem obszyto krawędzie sukni oraz klapy oraz guziki przy sukni. Dodatkowo zamocowano małe srebrne kutasiki. Pod suknią Rożycki założona kamizela w barwie żółtej obszyta galonem na krawędziach oraz przy kieszeniach. Tego samego koloru spodnie.
Na kamizeli założony napierśnik kirasjerski czarny ze złotymi wykończeniami krawędzi w postaci listew oraz takimi guzami. Na napierśniku umieszczony złocony monogram AR [AUGUSTUS REX]. Przy boku generała szpada z temblakiem, a sama postać dodatkowo przepasana pasem generalskim, którego wiązanie jest widoczne przy rękojeści szpady. Przez ramie przewieszony płaszcz granatowy wykończony przy krawędziach złotym haftem i galonem. Ręka generalska opiera się na kapeluszu w typie trikorn – czarnego kapelusza trójgraniastego z szerokim rondem podwijanym do góry w taki sposób, że tworzył kształt zbliżony do trójkąta. Noszony zwykle z jednym z rogów nad czołem. Kapelusz zdobiony przy krawędziach bogatym srebrnym haftem.

Obraz namalowany pomiędzy 1741, a 1748 rokiem, kiedy to Andrzej Rola Rożycki otrzymuje awans na generała majora regimentu dragonii imienia królowej w składzie wojsk autoramentu cudzoziemskiego.

Regiment dragoński imienia królowej powstał w 1717 roku w wyniku reformy sejmu niemego i miał liczyć 500 porcji, ale już w latach 30 XVIII wieku jego stan spadł do 350 porcji a następnie od 1757 roku ustalono etat na 266 ludzi. Swoimi korzeniami sięga regimentu arkabuzjerów, który właśnie na sejmie niemym został przemianowany na regiment dragoni. Pierwszym szefem regimentu był Jerzy Lubomirski, jego zastępca był wówczas młody pułkownik Andrzej Rola Rożycki. Miejsce stacjonowania regimentu – województwo krakowskie i sandomierskie (1717 rok), Łabuń (1777 rok), Cudnów (1778 rok).

Kariera wojskowa Andrzeja Rożyckiego :
1. Około 1705 roku rozpoczął karierę w wojsku koronnym w autoramencie cudzoziemskim.
2. 1710 rok – otrzymał awans na majora regimentu arkabuzjerów szefostwa Jerzego Dominika Lubomirskiego, podkomorzego koronnego.
3. 1717 rok – regiment arkabuzjerów zmieniony w regiment dragonii. Równocześnie Rożycki otrzymał awans na pułkownika.
4. 1740 rok – awans na generała majora.
5. 1741 rok – awans na szefa regimentu dragonów imienia królowej, tytularny generał-szef jazdy.

[b]Dane:[/b]
140 x 106 cm

Więcej informacji na temat munduru generalskiego z okresu rządów Wettinów w: [i]Mundur armii saskiej i polskiej w świetle portretów z okresu panowania Augusta II Mocnego i Augusta III Wettinów[/i] autorstwa Mieczysława Sicińskiego [w]: Kroniki zamkowe, nr1 / 45 / 2003.

Jarosław Godlewski

Skip to content