Plakat: „NAM TWIERDZĄ BĘDZIE KAŻDY PRÓG”

Autor: Kamil Mackiewicz
Czas powstania: 1920 r.
Technika: litografia barwna.
Wymiary: 70 x 50 cm
Plakat pochodzi z okresu wojny polsko – bolszewickiej 1919-1920.

Plakat propagandowy nawołujący do walki z Bolszewikami – przedstawia kilku uzbrojonych w karabiny mężczyzn – ostrzeliwujących wroga zza siana. Wnętrze prowizorycznej twierdzy udziela schronienia również stojącej pośrodku wiejskiej kobiecie.
Na pierwszym planie kompozycji widnieje postać robotnika w fartuchu, z karabinem. Obok niego, oparte o stos siana, znajdują się: karabin z bagnetem oraz widły.
Na plakacie widoczni są także: żołnierz w szarym mundurze strzeleckim i czapce studenckiej, chłop w sukmanie oraz słomkowym [?] kapeluszu, dalej zaś, żołnierz w rogatywce, z tornistrem na plecach.
Za plecami mężczyzn, stoi wiejska kobieta trzymająca w obu rękach bochenki chleba.
Przed nią, na ziemi, znajduje się drewniana skrzynia z amunicją, granatami trzonkowymi oraz karabinami.
Tło sceny stanowi krwista czerwień pożogi [?].
W lewym dolnym rogu, znajduje się napis tytułowy plakatu wykonany wytłuszczonymi czerwonymi literami: „NAM TWIERDZĄ / BĘDZIE / KAŻDY PRÓG”.
W prawym dolnym rogu widnieje sygnatura autora: „Kamil Mackiewicz”, zaś pod nią data wykonania plakatu: „1920.”.

Elżbieta Radecka

Skip to content