Plakat: „NA POMOC! WSZYSTKO DLA FRONTU! WSZYSCY NA FRONT!”.

Autor: Edmund Bartłomiejczyk.
Czas powstania: 1920 r.
Technika: litografia barwna.
Wymiary: 101 x 70 cm.
Plakat pochodzi z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920.

Plakat werbunkowy i propagandowy, wzywający Polaków do pomocy dla walczących na froncie – przedstawia dwóch polskich żołnierzy w szarych mundurach.
Próbują oni podeprzeć wrota bramy [?] chylące się pod naporem masy zdeformowanych postaci, symbolizujących nieprzyjaciela.
Przy stopach żołnierza, na pierwszym planie widoczny jest karabin, a także czapka rogatywka.
W prawym dolnym narożniku znajduje się sygnatura autora: „EBartłomiejczyk”.
W dolnej części arkusza, widnieje napis (wykonany czarnymi, wytłuszczonymi literami): „NA POMOC! / WSZYSTKO DLA FRONTU! / WSZYSCY NA FRONT!”.
Pod spodem, drobniejszym drukiem, zamieszczono informację o wydawcy oraz o miejscu wykonania plakatu: „LIT. ART. W. GŁÓWCZEWSKI, WARSZAWA”.

Elżbieta Radecka

Skip to content