Plakat: „DO BRONI! WRÓG U GRANIC OJCZYZNY! WSTĘPUJCIE DO ARMJI OCHOTNICZEJ!”

Plakat: „DO BRONI! WRÓG U GRANIC OJCZYZNY! WSTĘPUJCIE DO ARMJI OCHOTNICZEJ!”
Autor: nieznany.
Czas powstania: 1920 r. [?]
Technika: litografia barwna.
Wymiary: 99 x 70,5 cm.
Plakat pochodzi z okresu wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1920.

Plakat werbunkowy nawołujący do akcesji do tworzącej się lipcu 1920 roku Armii Ochotniczej pod dowództwem [word=Portret generała Józefa Hallera]gen. Józefa Hallera.[/word]
Plakat przedstawia polskiego żołnierza stojącego na wprost widza, z głową odwróconą ¾ w lewo, z uniesionymi nad głowę rękami, przy czym w prawej dzierżącego szablę. Sprawia on wrażenie człowieka „bijącego na alarm”. Żołnierz ubrany jest w ciemno-szary mundur stylizowany na strój Armii Ochotniczej. Głowę postaci nakrywa czapka tzw. rogatywka z orzełkiem.
W lewej części plakatu widoczny jest niewyraźny zarys sztandaru z płatem (częściowo „płożącym się” po ziemi u stóp portretowanego), na którym znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, zaś na szczycie jego drzewca osadzona jest głowica w formie orła (w koronie, aczkolwiek słabo widocznej), na której podstawie naniesiona została data: „1920”. W tle, tuż za postacią żołnierza, widoczny jest obłok pyłu [unoszącego się znad pola walki?]. Po prawej stronie postaci, w dali, widoczne są nadciągające oddziały stylizowane na siły nieprzyjaciela.
W dole arkusza, dużymi „wytłuszczonymi” literami w kolorze granatowo – zielonym, umieszczone zostało ostrzeżenie oraz tytułowe wezwanie werbunkowe: „WRÓG U GRANIC OJCZYZNY! / WSTĘPUJCIE / DO ARMJI OCHOTNICZEJ!”.
Pod spodem, drobniejszym napisem, zamieszczono informację o wykonawcy plakatu oraz o miejscu jego powstania: „LIT. ART. W. GŁÓWCZEWSKI, WARSZAWA”.
Jednocześnie na obiekcie brak jest jakiejkolwiek sygnatury wskazującej na jego autora, a także datowania, które zasugerowane zostało jedynie w napisie zawartym na podstawie głowicy sztandaru, a mianowicie: „1920”.

Elżbieta Radecka

Skip to content