Orzeł na czapkę Korpusu Inwalidów z okresu Królestw Kongresowego

Zgodnie z ogólnoeuropejską tendencją roztaczania opieki nad wysłużonymi i niezdolnymi do służby żołnierzami, również w Królestwie Polskim w 1815 powołany został do życia Korpus Inwalidów. Powstał on na mocy „Urządzenia Służby Wewnętrznej” której Artykuł 30 głosił:

[b]”Każdego stopnia wojskowy, okaleczony na wojnie lub któryby dla odniesionych ran na polu chwały, utraciwszy zdrowie, stał się niezdatnym do służby, będzie umieszczony w korpusie Inwalidów.”[/b]

Inwalidzi zorganizowani byli w dwie kompanie, stacjonujące w Warszawie. Kompania nr 2 tuż przed wybuchem powstania Listopadowego została przeniesiona do Serocka.
Ubiór zarówno inwalidów jak weteranów wzorowany był na mundurze (nieco uproszczonym) strzelców pieszych. Jego podstawową barwą był niebieski.
Prezentowany orzeł pochodzi z kaszkietu inwalidów. Wykonany jest z cienkiej blachy cynkowej. Na tarczy amazonek umieszczono mosiężną literę „I” pozwalającą zidentyfikować formację do której należał jego właściciel.

Wysokość:
Szerokość:

Marcin Ochman

Zobacz także:

[word=Orzeł na czapkę 1 pułku strzelców pieszych lub 1 pułku piechoty z okresu Królestwa Polskiego.] Orzeł na czapkę 1 pułku strzelców pieszych lub 1 pułku piechoty z okresu Królestwa Polskiego. [/word]
[word=Orzeł na czapkę 2 pułku Mazurów z okresu powstania Listopadowego.] Orzeł na czapkę 2 pułku Mazurów z okresu powstania Listopadowego. [/word]
[word=Orzeł na czapkę Batalionu Saperów z okresu Królestwa Polskiego.] Orzeł na czapkę Batalionu Saperów z okresu Królestwa Polskiego.[/word]
[word=Orzeł na czapkę Korpusu Weteranów z okresu Królestwa Polskiego i powstania Listopadowego.] Orzeł na czapkę Korpusu Weteranów z okresu Królestwa Polskiego i powstania Listopadowego.[/word]
[word=Orzeł strzelecki] Orzeł strzelecki [/word]

Skip to content