Opaski z powstania warszawskiego

Podczas powstania warszawskiego walczący starali się swym ubiorem nawiązywać do mundurów wojskowych jednakże nie wszyscy mieli takie możliwości i bardzo często walczyli w ubiorze cywilnym. Elementem rozpoznawczym żołnierzy Armii Krajowej były biało czerwone opaski. Wygląd opaski regulował rozkaz Komendanta Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej płk. dypl. Antoniego Chruściela ps. „Monter” z 11 sierpnia 1944 roku: [i] „Wobec stwierdzenia wśród żołnierzy AK różnorodności w oznakach zewnętrznych na nakryciach głowy i ubiorze, polecam wszystkim d-com bezzwłocznie przystąpić do uregulowania tej sprawy w myśl poniższych wytycznych: Każdy żołnierz AK występuje w opasce biało-czerwonej, na białej części opaski – litery WP, między literami pośrodku – godło państwowe (orzeł), pod orłem – nr oddziału. Opaska [ma być noszona] na prawym przedramieniu ponad łokciem.”[/i] Opaski były wręczane żołnierzom wraz z bronią na miejscach koncentracji oddziałów przed godzina „W”.

Opaska powstańcza po Stanisławie Pątkowskim z numerem 1621 oznaczającym 1621 pluton wchodzący w skład 4 rejonu Michałów obwodu VI Praga Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej.

Opaska powstańcza po chorążym Tadeuszu Przygrodzkim ps. „Radwan” z numerem 202 oznaczająca 202 pluton CKM którego dowódca był ppor. Tadeusz Magier ps. „Żytomirski”. Pluton wchodził w skład zgrupowania Żaglowiec walczącego na Żoliborzu.

Michał Pacut

Skip to content