Odznaka pamiątkowa ukończenia szkoły oficerskiej Związku Walki Czynne i Związków Strzeleckich tzw. Parasol

Odznaka okrągła wykonana z białego metalu oksydowana, sztancowana, o średnicy 28 mm, ażurowa lekko wypukła. W pierścień z ornamentem, wpisana ósmiopromienna gwiazda na której skrzyżowane szable w pochwach z temblakami. Na rewersie sygnatura W.MICIŃSKI RYTOWNIK oraz dwa uszka druciane do mocowania. Projektantem odznaki był Włodzimierz Tetmajer prezes Strzelca w Krakowie. Pierwsze odznaki wykonano w 1913 roku. Ogółem przyznano 65 odznak. Noszona była na lewej piersi nad odznaczeniami.
Związek Walki Czynnej został powołany w 1908 roku przez Kazimierza Sosnkowskiego jako tajna organizacja stawiająca sobie za cel przygotowanie kadr wojskowych do przyszłego powstania antyrosyjskiego, faktycznym kierownikiem był jednak Józef Piłsudski. ZWC prowadził szkolenia na trzech poziomach: żołnierskim, podoficerskim i oficerskim. W dwa lata później na bazie Związku Walki Czynnej powołano działające jawie Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie. Komendantem Głównym Związku Strzeleckiego był Józef Piłsudski szefem sztabu został Kazimierz Sosnkowski. Organizacje strzeleckie również prowadziły kursy na trzech poziomach, przed wybuchem I wojny światowej w organizacjach strzeleckich przeszkolono ok. 6000 osób które w większości wstąpiły do Legionów Polskich.

Michał Pacut

Skip to content