Odznaka pamiątkowa oddziałów zaopatrzenia 1. Dywizji Pancernej

W Polskich Siłach Zbrojnych podobnie jak w armii okresu międzywojennego nadawano odznaki pamiątkowe mające podkreślić więzy łączące osobę noszącą odznakę z daną jednostką wojskową.
Odznaka pamiątkowa Oddziałów Zaopatrzenia 1. Dywizji Pancernej została zaprojektowana przez H.Antczaka. Odznaka łączy symbolikę związaną ze znakiem rozpoznawczym dywizji – skrzydłem husarski i głównym narzędziem pracy oddziałów transportowych – samochodem ciężarowym. Odznaka o wymiarach 40×27 mm przedstawia samochód ciężarowy widoczny z przodu na chłodnicy nałożone na siebie złote litery OZ – Oddziały Zaopatrzenia. Z lewej strony auta ażurowe wyobrażenie skrzydła husarskiego. Zatwierdzenie odznaki nastąpiło Dziennikiem Rozkazów Szefa Sztabu Głównego nr 27 z 1946 roku. Odznakę z blachy wykonywała niemiecką firmę Steinhauer z Lüdenschein. Odznaka była noszona na sukiennej bordowej podkładce.

Michał Pacut

Skip to content