Obraz: „Straż Graniczna” mal. Jerzy Kossak

W dwudziestoleciu międzywojennym ochronę granic państwa powierzono Straży Granicznej oraz Korpusowi Ochrony Pogranicza. Pierwsza obsadzała posterunki na zachodzie, północy i południu Polski. Służba na tych obszarach była stosunkowo prosta i ograniczała się do typowych zadań kontroli ruchu granicznego. Dla odmiany, zadaniem oddziałów KOP była ochrona terenów leżących wzdłuż granicy z ZSRR. Liczyła ona 1422 kilometry i przebiegała często w trudnym, lesistym i bagnistym terenie. Obszar ten był słabo zaludniony, a większość mieszkańców stanowiła ludność niepolska. Sprzyjało to przemytnikom, szajkom bandyckim i nacjonalistycznym bojówkom. Doliczyć do tego należy stale przenikające z terytorium Rosji grupy terrorystyczne, wywiadowcze i dywersyjne. Do walki z tymi zagrożeniami powołano brygady piechoty, dywizjony kawalerii a nawet baterie artylerii KOP, liczące w końcu lat trzydziestych 26 000 żołnierzy i oficerów.

pł., ol. wym.: 50 x 70 cm, 1947 r.

Marcin Ochman

Skip to content