Obraz: „Przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim 24 marca 1794 r.” mal. Michał Stachowicz,

Zwyczaj składania publicznie najważniejszych przysięg przez władców i wodzów ma bardzo długą tradycję. Przyrzeczenie, którego świadkami byli nie tylko wybrani ale wszyscy poddani, miało moc podwójnie wiążącą. Z drugiej strony, akt taki zobowiązywał także jego biernych uczestników podnosząc morale w trudnych dla narodu chwilach.
Scena została przedstawiona od strony ulicy Szewskiej. W środku obrazu rotę przysięgi odczytuje szambelan Aleksander Linowski, którą powtarza stojący z wzniesioną prawą dłonią Tadeusz Kościuszko. Obok widoczny jest Józef Wodzicki – szef 2 regimentu pieszego (w mundurze z 1792 r.). Konno – oficer tegoż pułku w mundurze z 1794 r. Na drugim planie cały ten regiment z doboszami i chorągwiami. Z przodu, po prawej, stoją oficerowie m.in. 7 i 9 regimentu pieszego, kawalerii narodowej i pułku straży przedniej koronnej. Wydarzeniu przypatrują się przebrani w odświętne stroje mieszczanie krakowscy i szlachta. Tło dla sceny stanowi zabudowa Rynku: w centrum ratusz z wieżą, za nim Sukiennice i kramy, a w oddali wznoszą się wieże kościoła Mariackiego.

gwasz, 47 X 37 cm, 1804 r.

Marcin Ochman

Skip to content