Obraz: „Plakat propagandowy Muzeum Wojska” mal. Wojciech Kossak

Obraz „Plakat propagandowy Muzeum Wojska” malował Wojciech Kossak olej na płótnie o wymiarach 88×74 cm; namalowany w roku 1934.
Jeden z trzech obrazów – plakatów namalowanych przez Wojciecha Kossaka w 1934 roku w związku z przeniesieniem Muzeum Wojska z pierwszej siedziby mieszczącej się na ul. Podwale do nowo wybudowanego gmachu w Alei 3 Maja. Obraz przedstawia husarza na koniu, któremu przyglądają się: junak Przysposobienia Wojskowego, studentka i skaut. W lewym dolnym rogu sygnatura autora: „Wojciech Kossak 1934”; w prawym górnym roku napis „MUZEUM WOJSKA”

Michał Pacut

Skip to content