Obraz: „Atak na działo” mal. Wojciech Kossak

W trakcie wojny polsko rosyjskiej w 1831 roku kilkakrotnie dochodziło do ataków kawalerii polskiej na baterie artylerii rosyjskiej. Obraz przedstawia szarżę polskich ułanów na samotne działo artylerii pieszej. Ułani noszą mundury polowe w kolorach 2 pułku, jednak kolory chorągiewek i obszycia czapraków są typowe dla 4 pułku ułanów. Malarz, zapewne nieświadomie, pomieszał w tym wypadku umundurowanie dwóch różnych regimentów, czego w rzeczywistości unikano, bowiem po barwie mundurów najłatwiej było rozpoznać jednostkę. Zwracają również uwagę ceratowe pokrowce czapek noszone wraz z kordonami (sznurami) wzoru ułańskiego. Artylerzyści są noszą rosyjskie brązowe płaszcze z czerwonym kołnierzem i wysokie, pokryte pokrowcami kaszkiety.

pł., ol. wym.: 83×145 cm, 1932 r.

Marcin Ochman

Skip to content