Nadziak

Broń obuchowa używana w Europie Środkowowschodniej. Składa sie z żeleźca i trzonka. Żeleziec długości 18 cm. Dziób nadziaka czwórgranny zakończony ostro, obuszek właściwy kwadratowy o wymiarach 3 cm x 3 cm. W środku obuszka tuleja w którą wsunięty jest żelazny trzonek o okrągłym przekroju o długości 19 cm, dalsza cześć trzonka ośmogranna o długości 15,5 cm. Pod częścią ośmiogranną znajduje sie uchwyt długości 10 cm i pokryty aksamitem karmazynowym. Na górnej i dolnej części uchwytu umieszczone pierścienie. Uchwyt zakończony jest gałką żelazną o średnicy około 5 cm, na niej umieszczona mniejsza gałka ośmiogranna o średnicy około 1,5 cm.
Waga: 1,25 kg
Wysokość: 52,5 cm
Nadziaki szczególnie bogato zdobione były w XVII wieku często oznaką dowódców chorągwi, czyli poruczników i rotmistrzów.

Jarosław Godlewski

Skip to content