Medal „Za dosłużone wciąż 18 lat w iednymże regimencie”

Króla Stanisław August Poniatowski doceniał potrzebę nagradzania za szczególne czyny oficerów i prostych żołnierzy. Starał się wynagradzać szczególnie tych, którzy pełnili wzorowo służbę, co miało podnieść morale i zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi wojska narodowego. Już w początkach swego panowania ustanowił specjalne znaki dla żołnierzy i podoficerów za długoletnią służbę. Były to medale „Za dosłużone wciąż 18 lat w iednymże corpusie” (od 1768 r. „Korpusie”) i „Za dosłużone wciąż 18 lat w iednymże regimencie”. Pierwszy był nadawany m.in. w korpusie artylerii i inżynierii, a drugi w pułkach kawalerii i piechoty. Wykonywano je ze srebra, w formie okrągłego medalu. Zaszczytne te znaki noszone były na błękitnej wstążce na lewej piersi.

Wymiary: średnica 4 cm.

Marcin Ochman

Zobacz także:

[word=Odznaka za długoletnią służbę.]Odznaka za długoletnią służbę.[/word]

Skip to content