Lekki karabin maszynowy MG 08/18

W końcu wojny poznano już wszystkie wady MG08/15. Najpoważniejszą z nich pozostawała znaczna masa, która znacznie utrudniała zastosowanie go jako lekkiej broni ręcznej. W Erfurcie dokonano przeróbki MG08/15 polegającej na wprowadzeniu powietrznego chłodzenia lufy – w rezultacie powstała nowa broń – MG08/18. Gruba lufa średnicy 37 mm pozbawiona wodnego płaszcza została umieszczona w perforowanym stalowym płaszczu. Na jego szczycie umieszczono uchwyt do przenoszenia broni. Zabieg ten zmniejszył masę broni o 1 kilogram ale całkowita masa broni gotowej do użycia zmniejszyła się o masę wody wypełniającej chłodnice. Ponadto rezygnacja z wodnego chłodzenia uniezależniała broń od konieczności zapewnienia wody a zimą nie występowało niebezpieczeństwo jej zamarznięcia w chłodnicy. MG08/18 był przewidziany do użycia w kawalerii, oddziałach górskich i oddziałach cyklistów. W późniejszym czasie prawdopodobnie miał być używany powszechnie w armii niemieckiej. W rezultacie wykonano jedynie około 1000 egzemplarzy tej broni i, jak się zdaje, nie zdążono ich użyć bojowo. W okresie międzywojennym broń ta nie była modernizowana a w okresie II wojny światowej znalazła się ponownie w uzbrojeniu. Jej wadą było bardzo szybkie rozgrzewanie się lufy, którą w warunkach polowych trudno było szybko wymienić. Rozwiązaniem problemu mogłoby być zastosowanie grubszej lufy ale wtedy zmiana sposobu chłodzenia, która miała wpłynąć na masę broni, okazałaby się bezsensowna. Ponadto powstałyby problemy związane z prawidłowym działaniem broni – ciężka lufa zupełnie inaczej reagowałaby na odrzut, trzeba by dokonać poważnych zmian w konstrukcji broni.
Dane techniczne MG 08/18
Kaliber 7,9 mm
Nabój 7,9 x 57 mauser
Długość 1400 mm
Długość lufy 720 mm
Masa własna MG 08/18 14,5 kg
Masa bojowa MG 08/18 16 kg
Masa lufy 1,8 kg
Masa zamka 0,765 kg
Masa dwójnogu 1,7 kg
Najniższy celownik 400 m
Najwyższy celownik 2000 m
Największa donośność 4400 m przy kącie podniesienia 34º
Prędkość początkowa pocisku 890 m/s
Szybkostrzelność teoretyczna 450-600 strz./min.
Praktyczna 250-300 strz./min
Witold Głębowicz

Skip to content