Lanca bambusowa zdobyta na bolszewikach w 1920 roku

Zdobyta podczas walk w Horbulewie na Ukrainie w 1920 roku. Lanca wzoru brytyjskiego. Stanowiła drzewce sztandaru należącego do jednostki kawalerii Armii Czerwonej. Na lancy wyryty napis: „Zdobyty przez Komp. Tech. 26 p.p. pod Gorbylewem dnia 15 czerwca 20 r.”.

Okoliczności zdobycia:
Relacja mjr Bielińskiego, dowódcy Baonu Zapasowego 26. Pułku Piechoty: „Dnia 14.6.20 roku o godź. 20-ej 26 p.p. z 1-ą komp. 7 Baonu Saper. wyruszył z Radomyśla na wschód. Po dwugodzinnym marszu straż przednia natknęła się na czołowe oddziały bolszewickie i rozpoczęła walkę. Wkrótce potem w akcję bojową został wciągnięty cały pułk przeciwko czterem pułkom kawalerii bolszewickiej. Walka trwała około czterech godzin. Nieprzyjaciel nie mogąc wytrzymać naporu cofnął się. 26 p.p. w pościgu dotarł do umocnionych pozycji pod wsią Garbylewo [Horbulew], gdzie po godzinnej walce zdobył ową pozycję i puścił się w pogoń za ustępującym przeciwnikiem. Wtedy to żołnierze komp. technicznej 26p.p. ujrzeli kawalerzystę bolszewickiego unoszącego czerwoną chorągiew i zaczęli strzelać do uciekającego. Koń jego trafiony kulą padł. On sam zaczął biec dalej, jednak po przebieżeniu kilkudziesięciu metrów padł przeszyty kulą. Jeden z żołnierzy komp. technicznej widząc to podbiegł i podniósł chorągiew czerwoną…”
Bitwę pod Horbulewem stoczyły 15 czerwca 1920 polskie 26. i 27. Pułki Piechoty z bolszewicką 4. Dywizją Kawalerii D. Korotczajewa (zgrupowanie K. Woroszyłowa – 4. i 14. DK) 1. Armii Konnej Budionnego. Zwycięstwo Polaków zatrzymało Budionnego i zapobiegło otoczeniu przez bolszewików 3. Armii. 15 czerwca był do 1939 roku świętem 27 Pułku Piechoty.

Michał Mackiewicz

Skip to content