Karykatura – kongres wiedeński “La Balance Politique”

Karykatura – kongres wiedeński “La Balance Politique”
Według: Ferdinand Victor Eugène Delacroix (1798-1863)?
Wydawnictwo: De l’imperiere de FAIN, rue de Racine, pres l’Odeon, Paryż 1815
Miedzioryt kolorowany, papier żeberkowy, 31,6 x 44,5 cm

Na kompozycji w prawym górnym rogu: N0.6; z lewej strony u dołu sygnatura: Exxxxx
Pod kompozycją z lewej strony napis: Se trouve dans le N.0 du 15 Mai 1815 du Nain Jaune; z prawej: Se vend au bureau du Journal; na środku: LA BALANCE POLITIQUE
W prawym dolnym rogu niebieska owalna pieczęć: Z DAROW POSMIERTNYCH ALOIZEGO WLADYSLAWA Z DAMAJOWIC STRZEMBOSZA

W ilustracji zamieszczonej w paryskim czasopiśmie “Le Nain Jaune ou journal des arts, des sciences et de la litterature” z dnia 15 maja 1815 (nr 367, s. 193) w karykaturalny sposób zostało przedstawione formowanie zasady równowagi po upadku rządów Napoleona Bonaparte (1769-1821). Główni twórcy i strażnicy tej zasady car Rosji Aleksander I (1777-1825), król Prus Fryderyk Wilhelm III (1770-1840), Arthur Wellington (1769-1852), Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), Klemens von Metternich (1773-1859) i Nicholas Vansittart (1766-1851) w sposób symboliczny, przy wadze dokonują nowego podziału politycznego Europy. Pozostali uczestnicy spotkania pozbawieni wpływu na jego losu zostali przedstawieni w oddali.

Dar pośmiertny Władysława Alojzego Strzembosza (1875-1917), 31 lipca 1928 r.

Kongres wiedeński (25 wrzesień 1814 r.-9 czerwiec 1815 r.) konferencja międzynarodowa przedstawicieli największych państw europejskich zwołana w celu rewizji zmian politycznych i terytorialnych będących skutkiem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Główną rolę podczas obrad odgrywali przedstawiciele Rosji, Prus, Wielkiej Brytanii, Austrii i Francji. Akt końcowy kongresu regulujący nowy ład międzynarodowy oparty został o zasadę legitymizmu, restauracji i równowagi.

Bibliografia:
Dobrzycki Wiesław, Epoka Kongresu Wiedeńskiego i Świętego Przymierza 1815-1870, Warszawa 2009.
King David, Wiedeń 1814. Jak pogromcy Napoleona, bawiąc się, ustalali kształt Europy, Poznań 2009.
Wereszycki Henryk, Historia Austrii, Wrocław 1986.
Zamoyski Adam, 1815. Upadek Napoleona i kongres wiedeński, Kraków 2010.
Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 1999.

Katarzyna Bujak

Skip to content