Karabin z zamkiem skałkowym tzw. moskiewskiego typu

Lufa niegwintowana, ośmiogranna w przekroju, pokryta drobnym ornamentem rytym. Kurek w postaci długiego pręta zakończonego szczękami regulowanymi śrubą, krzesiwo i pokrywa panewki oddzielne; sprężyna główna osadzona na blasze zamkowej zewnętrznie. Mechanizm spustowy zapadkowy. Osada z drewna brzozy; łoże długie sięgające wylotu lufy, z kanałem na stempel, kolba sześciogranna w przekroju, z szyjką i dobrze wyodrębnionym grzbietem.

Zamek skałkowy typu moskiewskiego stanowił oryginalną konstrukcję powstałą w wyniku przenikania się w Rosji wpływów z południa (zamek śródziemnomorski) i północnego – zachodu Europy (zamek niderlandzki). Używany powszechnie od schyłku XVI wieku.

Długość całkowita – 102,5 cm, długość lufy – 67 cm, kaliber – 15 cm

Michał Mackiewicz

Skip to content