Fragment głowicy sztandaru batalionu stołecznego z Warszawy

W zbiorach muzeum Wojska Polskiego w Warszawie jedną zachowaną częścią sztandaru batalionu stołecznego jest fragment głowicy.
Siedzący srebrny orzeł trzymający głowę w prawo, na niej umieszczony fragment korona. Prawe skrzydło rozchylone i wzniesione ku górze; lewe skrzydło utrącone. Orzeł szponami opiera się o metalową podstawę na której umieszczono litery „BS” – batalion stołeczny. Głowica posiada wyraźne ślady osmolenia. Przed kapitulacją Warszawy w 1939 roku sztandar został oddany na przechowanie księdzu E. Krauze z kościoła pw. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Znak batalionu został ukryty na stryszku na kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. W czasie powstania warszawskiego kościół a wraz z nim sztandar spłonął. Uszkodzona głowica została odnaleziona po wojnie podczas porządkowania kościoła. Element sztandaru został przekazany do zbiorów MWP przez ks. Ludwika Chodziłłę 20 maja 1959 roku.
Batalion stołeczny powstał w 1936 roku i był odziałem pełniącym służbę reprezentacyjną i garnizonowa w Warszawie. Służba w tym oddziale stanowiła wyróżnienie dla żołnierzy i oficerów. Szeregowi i cześć kadry pełnienia ją przez okres pół roku. Pierwszą zmianę stanowiła reprezentacja jednostek legionowych pierwszej, drugiej i trzeciej dywizji piechoty legionów. Następną zmianę tworzyli żołnierze z jednostek górskich z jedenastej karpackiej dywizji piechoty, oraz dwudziestej pierwszej i dwudziestej drugiej dywizji piechoty górskiej. Kolejną żołnierze jednostek piechoty stacjonujących na terenie DOK nr IX z dziewiątej, dwudziestej i trzydziestej dywizji piechoty. Później służbę w stolicy pełnili żołnierze piechoty z ternu DOK nr IV z czwartej, piętnastej, szesnastej dywizji piechoty. Ostatnią zmianę przed wybuchem wojny stanowili żołnierze ze Śląska i krakowskiego z szóstej, siódmej i dwudziestej trzeciej dywizji piechoty.
W czasie kampanii 1939 roku batalion brał udział w walkach w obronie stolicy na Woli, Kole, Górcach.
Sztandar dla jednostki został ufundowany przez Zarząd Miasta Stołecznego. Wygląd płatu sztandaru był regulaminowy według wzoru z 1927 roku. Na lewej stronie w prawym górnym rogu mieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w pozostały rogach umieszczono herb Warszawy.

Michał Pacut

Skip to content