Chustka pamiątkowa „Polacy na Środkowym Wschodzie w dniu imienin swemu Dowódcy”

Zwyczaj wręczania chust pamiątkowych powstał prawdopodobnie w początkach XIX wieku lub nieco wcześniej w którejś z flot wojennych. Początkowo, na trójkątnym płacie tkaniny malowano lub drukowano różnorodne napisy lub symbole. Z czasem pojawiać się zaczęły na nich sylwetki okrętów, sceny bitewne lub portrety znanych osobistości. Szczególnie popularne tego rodzaju pamiątki stały się około połowy stulecia, kiedy nie tylko w marynarce ale i w wojskach lądowych rozdawano chusty z okolicznościowymi wizerunkami odbytych bitew, kampanii czy innych wydarzeń. Osobnym nurtem rozwijały się chusty „instrukcyjne” – umieszczano na nich rysunki bander państw obcych, przedstawiano zasady obchodzenia się z bronię, sposoby oddawania honorów, czy wprost fragmenty regulaminów wojskowych. Pamiątki takie otrzymywali (szczególnie we Francji) weterani przechodzący do cywila.
Armia Polska na Wschodzie, przekształcona później w II Korpus Polski, przemierzyła w swej drodze na front ogromne obszary Rosji, Iranu, Iraku i Egiptu. Przez dłuższy czas jej obozy szkoleniowe znajdowały się także w Palestynie. Przypomina o tym ręcznie wykonana chusta dla dowódcy jednego z plutonów transportowych. Jest ona także dowodem, jak bardzo zżyci byli ze swymi oficerami polscy żołnierze-tułacze armii generała Andersa.
Na chuście wykonanej z jedwabiu umieszczono na środku kontur krzyża Virtuti Militari z biało-czerwonym obramowaniem. Na ramionach od góry: wieża Zamku Królewskiego w Warszawie i kolumna Zygmunta; panorama Jerozolimy z dwoma meczetami; dwie piramidy, palmy i wielbłąd. Pomiędzy ramionami krzyża znajduje się napis:”POLACY / NA”; „SR. WSCH”; „1943”; „W”; „DN. IMIENIN”; „19-III.”; „PLUT. TRANS”; „SWEMU DCY”
Wymiary: 28 x 30 cm.

Marcin Ochman

Skip to content