Chorągiew brygady gen. Edmunda Taczanowskiego z okresu powstania styczniowego.

Chorągiew ta należała do jednego z oddziałów partyzanckich działających w 1863/4 roku na zachodnich terenach Królestwa Polskiego. Sformowany został przez gen. E. Taczanowskiego w dużej części z ochotników z Wielkopolski. Wiosną 1863 roku przeszli oni wraz z generałem granicę prusko-rosyjską dając początek zgrupowaniu, które wkrótce rozrosło się do znacznych rozmiarów. Taczanowski w Kaliskiem toczył walki ze zmiennym powodzeniem od kwietnia do końca sierpnia tego roku, poczym zmuszony był przekroczyć granicę i udać się na emigrację. Chorągiew wykonana jest z czerwonej tkaniny na której umieszczono herby Polski i Litwy oraz interesującą sentencją „WALECZNYM BRACIOM POŚWIĘCAJĄ POLKI IZRAELITKI KALISZ 1863” wraz ze znakiem dłoni w braterskim uścisku. Napis ten świadczy, że została ona ufundowana w prezencie przez Żydów mieszkających w tym mieście. Pomimo nierzadkiej obojętności, a nawet wrogości wobec powstania niektórych członków tej mniejszości, dziś stanowi piękną pamiątkę wspólnej walki o niepodległość. Chorągwie tego rodzaju miały ważne znaczenie propagandowe, nie tylko podnosząc morale powstańców, ale i silnie oddziaływując na nastroje ludności cywilnej.

Marcin Ochman

Skip to content